Multiple alpha-galactosidases from Aspergillus niger: purification, characterization, and substrate specificities

Pia Ademark, M Larsson, Folke Tjerneld, Henrik Stålbrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

78 Citeringar (SciVal)

Sökresultat