Multiple coupling state model for the gababenzodiazepine-barbiturate-receptor-chloride-ionophore complex

F. Leeb-Lundberg, R. W. Olsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)6182
TidskriftFederation Proceedings
Volym41
Nummer4
StatusPublished - 1982 jan. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här