Multiple extra-articular manifestations are associated with poor survival in patients with rheumatoid arthritis.

Carl Turesson, R L McClelland, T J H Christianson, E L Matteson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

30 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1533-1534
TidskriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volym65
Utgåva11
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här