Multiproxy analysis of a new terrestrial and a marine Cretaceous-Paleogene (K-Pg) boundary site from New Zealand

Embaie Ferrow, Vivi Vajda, Christian Bender Koch, Bernhard Peucker-Ehrenbrink, Pi Willumsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multiproxy analysis of a new terrestrial and a marine Cretaceous-Paleogene (K-Pg) boundary site from New Zealand”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar