Multivariate generalized Pareto distributions

Holger Rootzén, Nader Tajvidi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multivariate generalized Pareto distributions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik