Mumbai’s Lifeline and Pipeline: Narratives of Accumulation, Dispossession and Resistance

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstractPeer review

154 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mumbai’s Lifeline and Pipeline: Narratives of Accumulation, Dispossession and Resistance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap