Muntlig kyrkohistoria som vetenskapligt program och problem

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

I installationsföreläsningen presenteras följande teser: 1. Kyrkohistorien är till största delen muntlig historia, 2. Muntlig kyrkohistoria kan inte identifieras med skrivna förebilder eller med skriftliga spår, men delvis rekonstrueras därifrån, 3. Muntlig kyrkohistoria visar att människornas verklighet är annorlunda än lagarnas, 4. Muntlig kyrkohistoria visar att historien inte kan reduceras till förhistoria eller efterklanger, 5. Muntlig kyrkohistoria öppnar för en historia underifrån, som kyrkohistorien alltid borde vara, eftersom den kristna kyrkan säger sig vara en gemenskap av syndare, 6. Muntlig kyrkohistoria som vetenskapligt problem är vetenskapligt problematisk, 7. Muntlig kyrkohistoria ställer kritiska frågor och kan därigenom bli en aktiv deltagare i samhällsdialogen.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationKyrkohistoria i Lund. Fyra föreläsningar (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund. Ny följd. 2)
RedaktörerAnders Jarlert, Samuel Rubenson
FörlagKyrkohistoriska arkivet i Lund
ISBN (tryckt)9189515021
StatusPublished - 2000

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här