Murder and Execution within the Political Sphere in Fifteenth-century Scandinavia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftScandia
Nummer2
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här