Murine HSCs contribute actively to native hematopoiesis but with reduced differentiation capacity upon aging

Petter Säwen, Mohamed Eldeeb, Eva Erlandsson, Trine A. Kristiansen, Cecilia Laterza, Zaal Kokaia, Göran Karlsson, Joan Yuan, Shamit Soneji, Pankaj K. Mandal, Derrick J. Rossi, David Bryder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat