MuscleAtlasExplorer: a web service for studying gene expression in human skeletal muscle

Olof Asplund, Johan Rung, Leif Groop, Rashmi Prasad B, Ola Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MuscleAtlasExplorer: a web service for studying gene expression in human skeletal muscle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience