Music education policy in schools of music and performing arts in four Nordic countries: the potential of multi-actor processes

Bidragets översatta titel : Musikpedagogisk policy i kulturskolor i fyra nordiska länder: potentialen i processer med flera aktörer

Cecilia Björk, Adriana Di Lorenzo Tillborg, Marja Heimonen, Finn Holst, Anne Jordhus-Lier, Anders Rønningen, Gry Sagmo Aglen, Tuulikki Laes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Deltagit i konferens

Sökresultat