Musikupplevelser - psykologiska synpunkter

Jan Hermanson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Artikeln ger en översikt över hur man med socialpsykologiska teorier kan närma sig en beskrivning av upplevelser av musik. En tentativ slutsats är att musik är en resurs för identitetsskapande där kognitiva, emotionella och sociala faktorer är aktiva.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)46-49
TidskriftHymnologi
Volym38
Utgåvanr 2, juni 2009
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här