Mutation analysis of Swedish haemophilia B families - high frequency of unique mutations.

Annika Mårtensson, A Letelier, C Halldén, Rolf Ljung

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Haemophilia B is caused by a heterogeneous spectrum of mutations. Mutation characterization is important in genetic counselling, prenatal diagnosis and to predict risk of inhibitor development.
Originalspråkengelska
TidskriftHaemophilia
Tidigt onlinedatum2015 nov. 27
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Mutation analysis of Swedish haemophilia B families - high frequency of unique mutations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här