Mutblickens medierättegångar - skandalernas offer

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Skandaler genererar ett intensivt moraliskt indignerat socialt klimat. Inte sällan innefattar skandalerna en form av medierättegångar, vilket korrigerar Foucaults teser om det dolda straffet. För de anklagade, som uppfattar sig som orättvist utpekade, kan konsekvenserna bli drastiska, samtidigt som de har svårt att återupprätta sitt anseende. I denna artikel diskuteras sådana "skandaloffers" kamp.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationViktimologisk forskning - brottsoffer i teori och metod
RedaktörerAnita Heber, Eva Tiby, Sofia Wikman
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor225-246
ISBN (tryckt)978-91-44-07343-9
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här