MXCuBE3: A New Era of MX-Beamline Control Begins

Uwe Müller, Marjolein Thunnissen, Jie Nan, Mikel Eguiraun, Fredrick Bolmsten, Antonio Milàn-Otero, Mathias Guijarro, Markus Oscarsson, Daniele de Sanctis, Gordon Leonard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MXCuBE3: A New Era of MX-Beamline Control Begins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi