Myeloid-related protein 14 promote inflammation and injury in meningitis.

Christina Wache, Matthias Klein, Christian Ostergaard, Barbara Angele, Hans Häcker, Hans-Walter Pfister, Monika Pruenster, Markus Sperandio, Tomas Leanderson, Johannes Roth, Thomas Vogl, Uwe Koedel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Neutrophilic inflammation often persists over days despite efficient antibiotic treatment and contributes to brain damage in bacterial meningitis. We proposed here that MRP14, an abundant cytosolic protein in myeloid cells, acts as an endogenous danger signal, driving inflammation and aggravating tissue injury.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)247-257
TidskriftJournal of Infectious Diseases
Volym212
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Myeloid-related protein 14 promote inflammation and injury in meningitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här