Myndigheter orsakar konflikter i skogen

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikelPopulärvetenskap

Sammanfattning

I en ny rapport visar vi att Skogsstyrelsen på eget bevåg ändrat tolkningen av artskyddsförordningen. Efter en omsvängning 2016 nekas skogsägare ersättning i ärenden där avverkning nekats med stöd av förordningen. Skogsägarna har också tvingats till hela bevisbördan samt ett ökat ansvar för utredningsskyldigheten. Myndigheternas agerande drabbar enskilda, både genom direkta ekonomiska konsekvenser och genom att skapa en rättsosäker situation.
Originalspråksvenska
SpecialistpublikationSvenska Dagbladet (E-SvD)
StatusPublished - 2020 okt. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Äganderätt
  • Skogsbruk
  • Biologisk mångfald
  • Rättssäkerhet

Citera det här