Myndighetssamverkan i barnahus - organisering, innehåll och process. Delrapport 4 i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

I ett barnahus ska myndigheter samverka under ett tak vid utredningar av misstänkta brott mot barn. Samverkan ska bidra till kontinuerligt utbyte av kunskap och information i såväl enskilda ärenden som på en övergripande nivå. Men vad händer när olika professionella såsom socionomer, poliser, åklagare, rättsmedicinare och psykologer ska samverka? Hur påverkas deras arbete? Vilka svårigheter och vilka möjligheter erfar de? Boken belyser dels hur samverkan har organiserats och upplevts på de olika barnahusen, dels påverkans- och förändringsprocesser i samverkan mellan myndigheterna.
Originalspråksvenska
FörlagSociology of Law, Lund University
Antal sidor98
Volym2008:4
ISBN (tryckt)91-7267-262-5
StatusPublished - 2008

Publikationsserier

NamnResearch Report in Sociology of Law
Volym2008:4
ISSN (tryckt)1404-1030

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här