Myocardial ischemia-reperfusion and cardioprotection. A study with microdialysis in a porcine model.

Carsten Metzsch

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

307 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Myocardial ischemia-reperfusion and cardioprotection. A study with microdialysis in a porcine model.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology