Myocardial tissue damage in rabbits injected with group A streptococci, types M1 and M22. Role of bacterial immunoglobuhn G-binding surface proteins

LA Burova, VA Nagornev, PV Pigarevsky, MM Gladilina, EA Gavrilova, VG Seliverstova, AA Totolian, A Thern, Claës Schalén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Myocardial tissue damage in rabbits injected with group A streptococci, types M1 and M22. Role of bacterial immunoglobuhn G-binding surface proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap