Myocardin regulates exon usage in smooth muscle cells through induction of splicing regulatory factors

Li Liu, Dmytro Kryvokhyzha, Catarina Rippe, Aishwarya Jacob, Andrea Borreguero-Muñoz, Karin G. Stenkula, Ola Hansson, Christopher W.J. Smith, Steven A. Fisher, Karl Swärd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat