Myoelectric Control for Hand Prostheses

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling syftar till att förbättra styrningen av myoelektriska handproteser. De primära målen har varit (1) att generera korrekt kontroll för så många handrörelser som möjligt, (2) att förbättra träningsförfarandet så att operatören på ett intuitivt sätt snabbt kan bemästra ett flertal rörelser och (3) att minska tiden som behövs för att matematiskt justera in systemet till maximalt ett par minuter, så att man enkelt kan utföra olika typer av optimeringar, såsom omplacering av elektroder. En initial median noggrannhet på sex rörelser utav tio utförda med hundra procents korrekthet har hittills uppnåtts. En ny träningsuppställning för amputerade, där en datahandske (en handske med vinkelmätare för lederna) monteras på den kontralaterala handen, har föreslagits. Data- handsken möjliggör snabb insamling av ledvinklar i handen simultant med elektromyografi av motsvarande muskelaktivitet. Vidare uppvisar de föreslagna igenkänningsalgoritmerna en inställningstid under 30 sekunder för förinspelad data på tre minuter (tio basrörelser) på en högst ordinär dator. Algoritmerna lämpar sig utmärkt för en realtidsapplikation, där justeringarna av systemet sker fortlöpande, då de ej behöver någon extra inställningstid. I denna utföringsform ökade noggrannheten och antal rätt klassificerade rörelser till mer än åtta utav tio standardrörelser, medan tidsfördröjningen mellan ”facit” och den predicerade rörelsen minskade till 50–100 ms
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Avdelningen för Biomedicinsk teknik
Handledare
  • Laurell, Thomas, handledare
Tilldelningsdatum2004 apr. 2
Förlag
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2004-04-02
Time: 10:15
Place: Room E:1406, E-building, Lund Institute of Technology

External reviewer(s)

Name: Wessberg, Johan
Title: Docent
Affiliation: Inst. för fysiologi och farmakologi, Göteborgs universitet, Box 432, 405 30 Göteborg

---


Article: I Tele-Operation of Multi-Finger Virtual/Robot Hand Using Self-Organizing Tree Structured Network on EMGSebelius F, Eriksson L, Balkenius C, Laurell TProceedings of First International ICSC Conference on Neuro-Fuzzy Technologies NF'2002, 16–19 January, Havana, Cuba, 2002.

Article: II Classification of Motor Commands Using a Modified Self-Organizing Feature MapSebelius F, Eriksson L, Holmberg H, Levinsson A, Lundborg G,Danielsen N, Schouenborg J, Balkenius C, Laurell T, Montelius LSubmitted (2004) to Medical Engineering & Physics.

Article: III Motor Control of an Artificial Hand by Tree-Structured Network: A New Concept Based on the Combined Use of ANNs and a Data GloveSebelius F, Eriksson L, Balkenius C, Laurell TSubmitted (2003) to Journal of Medical Engineering & Technology.

Article: IV Refined Motor Control of Artificial Hands: Preliminary Results from Six PatientsSebelius FCP, Rosén BN, Lundborg GNSubmitted (2003) to The Journal of Hand Surgery.

Article: V Real-time Control of a Virtual HandSebelius F, Axelsson M, Danielsen N, Schouenborg J, Laurell TSubmitted (2004) to Technology and Disability.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Myoelectric Control for Hand Prostheses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här