Myoepithelioma of bone with a novel FUS-POU5F1 fusion gene

Florian Puls, Elsa Arbajian, Linda Magnusson, Hassan Douis, Lars-Gunnar Kindblom, Fredrik Mertens

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Myoepithelioma of bone with a novel FUS-POU5F1 fusion gene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap