Myometrial oxytocin receptor mRNA concentrations at preterm and term delivery-the influence of external oxytocin

Ragner Liedman, Stefan Hansson, Sarah Igidbashian, Mats Åkerlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Myometrial oxytocin receptor mRNA concentrations at preterm and term delivery-the influence of external oxytocin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap