Mytens æstetik: Orfeus hos Gérard de Nerval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Originalspråkdanska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Roskilde University
Handledare
  • Wucherpfenning, Wolf, handledare, Extern person
UtgivningsortRoskilde
Förlag
StatusPublished - 2005
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturstudier

Citera det här