När syftet inte är målet - HFD 2021 ref. 33 i ljuset av unionsrättens missbruksprincip

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2021 ref. 33 återigen bekräftat
domstolens restriktiva tillämpning av skatteflyktslagen. I skiljelinjen mellan
vad som utgör lagstiftningens syfte och dess övergripande mål framträder
emellertid en nyansskillnad i majoritetens och minoritetens argumentation
som kan ha betydelse för hur skatteflyktslagen i framtiden kommer att tolkas
i ljuset av unionsrätten. Med stöd i domstolens argumentation i HFD 2021
ref. 33 diskuteras i artikeln hur Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
kan förstås i en unionsrättslig kontext i syfte att överbrygga skatteflyktslagen
med den unionsrättsliga förståelsen av missbruk.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)781-793
Antal sidor13
TidskriftSkattenytt
Utgåva12
StatusPublished - 2021 dec. 20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Nyckelord

 • Skatterätt
 • Skatteflykt
 • Missbruk
 • Missbruksprincip
 • Missbruksregel
 • Skatteflyktsdirektiv
 • ATAD
 • Underskottsavdrag
 • Skatteflyktslagen
 • HFD 2021 ref. 33

Citera det här