Närsjukvård: bakgrund, erfarenheter och pilotstudie

Jane Springett, Kerstin Blomqvist, Birgitta Höglund, Marie Nilsson, Sara Säthersten Haraldsson , Agneta Abrahamsson, Agneta Berg, Irena Dychawy Rosner, Susanna Hägglöf, Yvonne Johansson, Lisbeth Lindell, Cecilia Lindskov, Ingela Olsson, Sven-Erik Olsson, Pia Petersson

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Närsjukvård är ett centralt begrepp i ett förändringsarbete som för genomförs i nordöstra Skåne för att utveckla hälso- och sjukvårdsväsendet. Det ingår därmed som en av de centrala delarna av Region Skånes vision om hälso- och sjukvård: Skånsk livskraft – vård och hälsa. Syftet med denna rapport är att ge en bakgrund till begreppet (Del A) och att presentera en del preliminära rön beträffande hur olika aktörer i nordöstra Skåne uppfattar begreppet (Del B). Del A ger en översikt kring ursprunget till begreppet Närsjukvård inom ramen för de förändringar i hälso- och sjukvården som sker i Sverige i stort. Den beskriver sedan vilka slags förändringar som har planerats på politisk nivå och som nu håller på att genomföras under detta paraplybegrepp, nationellt, regionalt och lokalt. För detta syfte används statliga dokument och publicerade utvärderingsstudier i stor utsträckning som källmaterial. Denna del ska därför inte ses som en heltäckande översikt. Del B inriktas på att belysa hur långt förverkligandet av idén om Närsjukvård har kommit inom regionen. Avsnittet är en kartläggning av olika aktörers förståelse av Närsjukvård i den nordöstra delen av Region Skåne. Forskningsfrågorna inriktades på hur folk pratade om Närsjukvård, det vill säga på hur de förstod och använde begreppet.
Originalspråksvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagForskningsplattformen för utveckling av närsjukvård
Antal sidor67
StatusPublished - 2005
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Volym2005:6

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • närsjukvård

Citera det här