Några metoder och mätningar inom rumsakustik och elektromekanik (Contributions to Methods and Measurements in Roomacoustics and Electromechanics)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
Förlag[Publisher information missing]
VolymTEIE-1001
StatusPublished - 1988

Publikationsserier

Namn
VolymTEIE-1001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan elektroteknik och elektronik

Citera det här