N-terminal pro-atrial natriuretic peptide response to acute exercise in depressed patients and healthy controls

Jesper Krogh, Andreas Stroehle, Åsa Westrin, Tobias Klausen, Martin Balslev Jorgensen, Merete Nordentoft

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”N-terminal pro-atrial natriuretic peptide response to acute exercise in depressed patients and healthy controls”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap