Names Introduced with the Help of Unsatisfied Sortal Predicates: Reply to Aranyosi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

184 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

In this paper I answer Aranyosi’s (Axiomathes 19(2):223–224, 2009) criticism of my “Is Phosphorus Hesperus?” (Axiomathes 19(1):101–102, 2009).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)511-514
TidskriftAxiomathes
Volym20
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Names Introduced with the Help of Unsatisfied Sortal Predicates: Reply to Aranyosi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här