Names Introduced with the Help of Unsatisfied Sortal Predicates: Reply to Aranyosi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

189 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Names Introduced with the Help of Unsatisfied Sortal Predicates: Reply to Aranyosi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Matematik