Nanoconfined Circular and Linear DNA: Equilibrium Conformations and Unfolding Kinetics

Mohammadreza Alizadehheidari, Erik Werner, Charleston Noble, Michaela Reiter-Schad, Lena K. Nyberg, Joachim Fritzsche, Bernhard Mehlig, Jonas Tegenfeldt, Tobias Ambjörnsson, Fredrik Persson, Fredrik Westerlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanoconfined Circular and Linear DNA: Equilibrium Conformations and Unfolding Kinetics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar