Nanoelectronic Devices Based on Low-Dimensional Semiconductor Structures

Daniel Wallin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanoelectronic Devices Based on Low-Dimensional Semiconductor Structures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi