Nanomedicine’s promising therapy: magnetic drug targeting

Henrik Kempe, Kates Steven A, Maria Kempe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanomedicine’s promising therapy: magnetic drug targeting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap