Nanoparticle-enhanced fluorescence emission for non-separation assays of carbohydrates using a boronic acid-alizarin complex.

Qianjin Li, Tripta Kamra, Lei Ye

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Addition of crosslinked polymer nanoparticles into a solution of a 3-nitrophenylboronic acid-alizarin complex leads to significant enhancement of fluorescence emission. Using the nanoparticle-enhanced boronic acid-alizarin system has improved greatly the sensitivity and extended the dynamic range of separation-free fluorescence assays for carbohydrates.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3701-3704
TidskriftChemical Communications
Volym52
Nummer18
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Polymerkemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Nanoparticle-enhanced fluorescence emission for non-separation assays of carbohydrates using a boronic acid-alizarin complex.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här