Nanopatterned rGO/ZnO:Al seed layer for vertical growth of single ZnO nanorods

Ebrahim Chalangar, Elfatih Mustafa, Omer Nur, Magnus Willander, Håkan Pettersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanopatterned rGO/ZnO:Al seed layer for vertical growth of single ZnO nanorods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemical Engineering