Nanoplatelet interactions in the presence of multivalent ions: The effect of overcharging and stability

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanoplatelet interactions in the presence of multivalent ions: The effect of overcharging and stability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar