Nanostructural Morphology of Plasticized Wheat Gluten and Modified Potato Starch Composites: Relationship to Mechanical and Barrier Properties

Faraz Muneer, Mariette Andersson, Kristine Koch, Carolin Menzel, Mikael S. Hedenqvist, Mikael Gällstedt, Tomás Plivelic, Ramune Kuktaite

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanostructural Morphology of Plasticized Wheat Gluten and Modified Potato Starch Composites: Relationship to Mechanical and Barrier Properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar