Nanowire Biocompatibility in the Brain - Looking for a Needle in a 3D Stack.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nanowire Biocompatibility in the Brain - Looking for a Needle in a 3D Stack.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar