Narkotikamissbruk : debatt, behandling och begrepp

Eva Johnsson (redaktör), Leili Laanemets (redaktör), Kerstin Svensson (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Sammanfattning

I såväl narkotikadebatt som i möten med personer som använder narkotika återkommer vissa företeelser och begrepp. Innebörd och mening tas många gånger för givna, vilket ofta leder till en brist-fällig och onyanserad förståelse av fenomenet. Denna bok diskuterar, problematiserar och analyserar en rad centrala frågor inom narkotikamissbruk ur samhällsvetenskapliga perspektiv.

Bland annat diskuteras den svenska narkotikapolitikens födelse och dagens politiska debatter. Behandling av missbrukare ges en grundlig genomgång: Vilka faktorer är viktiga för att bryta missbruk? Vilka skillnader finns avseende kvinnor och män? Hur avspeglas olikheter i kommunikationsstil och språk i behandlingsprocessen? Speciell uppmärksamhet ägnas åt två av de mest använda begreppen inom socialt arbete med missbrukare: motivationsarbete och återfall. Avslutningsvis fördjupas diskussionen kring svårigheter och möjligheter i behandling av missbruk.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
ISBN (tryckt)9144014104
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här