Nasal Septal Perforations during Treatment with Topical Nasal Glucocorticosteroids Are Generally Not Associated with Contact Allergy to Steroids.

Anders Cervin, Christer Hansson, Lennart Greiff, Morgan Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)103-105
TidskriftORL
Volym65
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi

Citera det här