Natriuretic Peptides and the Microcirkulation in Heart Failure Patients

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

288 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Forskningen har visat
Den ökade prevalensen av kronisk hjärtsvikt utgör en enorm utmaning för sjukvården. Trots att vi idag har effektiva medicinska behandlingar vid hjärtsvikt och bra läkemedel så är sjukligheten och dödligheten fortfarande betydande. Hjärtsvikt leder till en förändrad kärlreaktivitet generellt i cirkulationen, dock är betydelsen av denna endast känd i mindre omfattning.
Studierna har visat att blodkärlen på patienter med olika grad av hjärtsvikt har en generell kärldysfunktion.
Huvudfynden i avhandlingen är
1. Patienter med högt NT-proBNP (>5000) har en 50 % dödlighet inom 3 månader trots ” state - of- the- art” behandling. Mycket återstår att göra för denna patient grupp.
2. Hudens mikrocirkulation är reducerad hos hjärtsviktspatienter beroende på blodkärlsdysfunktion, ålder och grad av inflammation.
3. En något förbättrad kärlfunktion sågs efter behandling med inflammationsdämpande läkemedel i form av B-vitamin.
4. Grad av hjärtsvikt påverkade ej sänkningen av kärlreaktiviteten.
5. BNP hade dålig effekt som blodkärlsvidgare hos hjärtsviktspatienter troligen beroende på mättnad av receptorer i blodkärl eller reduktion av G-protein signalering.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Medicin, Lund
Handledare
  • Andersson, Sven, handledare
  • Uddman, Erik, handledare
Tilldelningsdatum2014 feb. 21
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-87651-29-8
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-02-21
Time: 13:00
Place: Segerfalksalen, Sölvegatan 17, BMC, Lund

External reviewer(s)

Name: Boman, Kurt
Title: professor
Affiliation: Umeå Universitet

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Natriuretic Peptides and the Microcirkulation in Heart Failure Patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här