Natural history of radiographic hip osteoarthritis: A retrospective cohort study with 11-28 years of followup.

Jonas Franklin, Thorvaldur Ingvarsson, Martin Englund, Olafur Ingimarsson, Otto Robertsson, Stefan Lohmander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Natural history of radiographic hip osteoarthritis: A retrospective cohort study with 11-28 years of followup.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap