Nature unsettled: How knowledge and power shape ‘nature-based’ approaches to societal challenges

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nature unsettled: How knowledge and power shape ‘nature-based’ approaches to societal challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Agrikultur & biologi