Navigating between rules and reality: a qualitative study of HIV positive MSM’s experiences of communication at HIV clinics in Sweden about the rules of conduct and infectiousness

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Navigating between rules and reality: a qualitative study of HIV positive MSM’s experiences of communication at HIV clinics in Sweden about the rules of conduct and infectiousness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap