Navigating Uncertainty: Early Career Academics and Practices of Appraisal Devices

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

76 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Navigating Uncertainty: Early Career Academics and Practices of Appraisal Devices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap