Near ambient pressure photoelectron spectro-microscopy: From gas-solid interface to operando devices

Matteo Amati, Luca Gregoratti, Patrick Zeller, Mark Greiner, Mattia Scardamaglia, Benjamin Junker, Tamara Ruß, Udo Weimar, Nicolae Barsan, Marco Favaro, Abdulaziz Alharbi, Ingvild J.T. Jensen, Ayaz Ali, Branson D. Belle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Near ambient pressure photoelectron spectro-microscopy: From gas-solid interface to operando devices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar