Near-periodicity in acoustically excited stiffened plates and its influence on vibration, radiation and sound insulation

Jonas Brunskog

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Near-periodicity in acoustically excited stiffened plates and its influence on vibration, radiation and sound insulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Konst och humaniora