Negation in San Juan Quiahije Chatino Sign Language: The Integration and Adaptation of Conventional Gestures

Kate Mesh, Lynn Hou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
109 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Negation in San Juan Quiahije Chatino Sign Language: The Integration and Adaptation of Conventional Gestures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap