Negative anti-neutrophil cytoplasm antibody at switch to maintenance therapy is associated with a reduced risk of relapse

Matthew David Morgan, Matthew Szeto, Michael Walsh, David Jayne, Kerstin Westman, Niels Rasmussen, Thomas F Hiemstra, Oliver Flossmann, Annelies Berden, Peter Höglund, Lorraine Harper, European Vasculitis Society

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Negative anti-neutrophil cytoplasm antibody at switch to maintenance therapy is associated with a reduced risk of relapse”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap